Beste Buurmalsenaren,

400px-Buurmalsen_wapen.svgWe hebben een mooi dorp, en willen ons dorp graag mooi houden voor nu en in de toekomst. Het is voor ons dorp van belang om meer invloed te verkrijgen binnen de gemeente Geldermalsen, dit kan onder andere door middel van een dorpsraad.

We willen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over zaken die ons dorp aangaan en op een actieve manier zorg dragen voor het leefmilieu in ons dorp Buurmalsen.

Wat kan een dorpsraad voor ons betekenen:

  •  Sociale betrokkenheid, saamhorigheid creëren/versterken
  • Samen werken, samen doen
  • Samen sterk
  • Verbeteren woonomgeving

Om dit te kunnen bewerkstelligen, is er nu de mogelijkheid om een dorpsraad te formeren.

Er zijn al een paar omliggende dorpen die in het recente verleden een dorpsraad hebben gevormd, die met groot succes de leefbaarheid van de dorpen hebben vergroot (waaronder Tricht, Meteren, Enspijk en Rhenoy

Wij roepen alle inwoners van Buurmalsen op om met ideeën/plannen te komen die de leefbaarheid van ons dorp vergroten.

Help mee de ideeën te verwezenlijken dus kom op :
20 januari 2015 om 20.00 uur in ‘Ons Eigen Gebouw’ om gezamenlijk te komen tot de
vorming van een dorpsraad die deze ideeën in samenwerk met de gemeente kan realiseren.

Ideeën kunt u ook aanleveren door:
te mailen naar: info@dorpsraad-buurmalsen.nl
of
in de brievenbus: Rijksstraatweg 23