Naadje

Nog geen maand geleden schreef Naadje over de ambities van burgemeester Miranda de Vries van Geldermalsen. Het lijkt er nu op dat zij is gestart om serieus werk te maken van haar promotie campagne voor het ambt van de burgemeester van “gemeente West Betuwe”.

Wat was er gebeurd?  Vorige week zondag was zij te gast bij baron van Verschuer op het landgoed Mariënwaerdt voor de lunch voorafgaand aan de Landgoedfair welke dit jaar plaatsvindt tussen 19 tot en met 23 augustus. Niets mis mee zou je zeggen ware het niet dat de burgemeester van Geldermalsen Miranda de Vries hierin een gelegenheid zag om voor haarzelf enige promotie te maken. Deze keer niet bij de “gewone” burger maar bij de raadsleden van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.In Nederland wordt de burgemeester namelijk benoemd door de Kroon. Vanaf 2002 gebeurt dat na een openbare aanbeveling van twee kandidaten door de gemeenteraad. De minister kan deze aanbeveling voor benoeming alleen om zwaarwegende redenen weigeren maar in de praktijk gebeurt dat vrijwel nooit.

Zij zal dus één van de twee kandidaten moeten zijn. Haar eventuele benoeming is dus in belangrijke mate  afhankelijk van de raadsleden van de drie beoogde fusiegemeenten. Naadje is er van overtuigd dat de tweede kandidaat kansloos is, maar daar komen we later op terug wanneer we over de missie/opdracht  van onze burgemeester schrijven zoals wij die zien.

Om als één van de twee kandidaten uit de bus te komen  is het belangrijk dat je met regelmaat genoemd wordt in relatie met de functie. Mensen, dus  ook raadsleden, gaan het dan als vanzelfsprekend beschouwen dat jij de enige bent die voor deze functie in aanmerking zou moeten komen.

De drie onderstaande korte zinnen in het Stan Huygens Journaal, die weinigen zouden zijn opgevallen, gaven haar een aanleiding om een email te sturen naar de raadsleden van de drie gemeenten.

Citaat:

De burgemeester van Geldermalsen Miranda de Vries hoopte dat ze er volgend jaar weer bij kon zijn. „Dit najaar gaat Geldermalsen samen met de twee kleine gemeenten Neerijnen en Lingewaal. Uit uw aanwezigheid blijkt wel wie wij graag zien als burgemeester van de nieuwe gemeente”, stelde Frans haar gerust.

Het hele stuk kunt u hier lezen op de site van de Telegraaf 

Het is de vraag hoeveel raadsleden het Stan Huygens Journaal lezen en hoeveel er daarvan aanstoot genomen hebben aan deze woorden. Feit is dat de burgemeester het nodig vond om persoonlijk een eventueel misverstand bij voorbaat recht te zetten door aan de raadsleden van de verschillende gemeenten een mail te sturen.

Het resultaat is dat ze opnieuw wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Daarnaast horen zij ook dat een prominent inwoner van onze gemeente deze kandidatuur steunt.

De mail gericht aan de raadsleden in Geldermalsen kunt u lezen kunt u lezen via deze link.

Burgemeester van Geldermalsen Miranda de Vries met haar man Piet de Graaff (l.) en Gelders VVD-gedeputeerde Jan Markink.

Volgens Naadje allemaal een beetje te doorzichtig en onnodig voor iemand met de kwaliteiten van deze burgemeester. Misschien een slecht advies van haar spindokter, wie zal het zeggen. Waarom wordt alleen bij de raadsleden en naburige gemeenteraden vermeende misverstanden weggenomen? De inwoners van Geldermalsen Neerijnen en Lingewaal zouden dit misschien ook wel willen horen?

Nu zullen er vast weer mensen zijn die denken dat Naadje iets tegen de burgemeester heeft. Het tegendeel is waar. Zij vindt haar op onderdelen misschien wel overgekwalificeerd, zeker op het gebied van zaken die de gemeentegrenzen overschrijden.

De vraag die men zich zou moeten stellen is met welke opdracht zij hier door de minister is neergezet . Bedenk dat deze minister de wens heeft uitgesproken dat gemeenten moeten fuseren tot een minimale grootte van 100.000 inwoners. Van Naadje mag Miranda het opperhoofd worden van “de gemeente rivierenland”. Naadje is er van overtuigd dat wat Fred de Graaf “Top Down” niet is gelukt onze burgemeester “Bottom Up”  in een aantal jaren gaat lukken. Naadje is echter ook voor open- en duidelijkheid en heeft inzicht in een aantal lopende onderzoeken met zaken die ook van invloed zouden kunnen zijn voor een eventuele kandidaatstelling welke u de komende weken kunt verwachten.

Wordt vervolgd,  Naadje