Naadje

Hallo allemaal, de redactie heeft mij gevraagd om af en toe mijn mening te geven over ons mooie dorp. Ik moet u eerlijk vertellen dat ik hier lang over heb getwijfeld. Wat heb ik, een oma van achtenzeventig  jaar,  nu te vertellen wat voor mij onbekende mensen zou kunnen interesseren? Na een paar jaar op de huishoudschool te hebben gezeten moest ik thuis mijn moeder helpen in de huishouding. We hadden een groot gezin en hadden het niet breed. Geld om te studeren was er niet en al helemaal niet voor de drie meiden uit het gezin, zonde van het geld zei mijn vader altijd. Mijn hele leven heb ik mij dus bezig gehouden met het opvoeden van kinderen, eerst mijn broer en jongere zusjes vervolgens mijn eigen vijf kinderen, daarna kreeg ik de zorg voor de kleinkinderen. Ik had dus in eerste instantie gezegd dat ik het niet zou doen met als excuses het vermoedelijke aantal schrijffouten en de angst om in het dorp herkend te worden.

De baas van de krant zei toen dat dit geen enkel probleem behoefte te zijn. De taalfouten worden gecorrigeerd door een docente Nederlands als het maar authentiek bleef en ik mocht schrijven onder een pseudoniem. Eerlijk gezegd heb ik die avond toen ik thuiskwam op Google op moeten zoeken wat dit allemaal betekende. Ik bleef echter twijfelen en vroeg hem toen hij een paar dagen later belde: “Waarom komt u bij mij”? Hij vertelde dat hij mij had gezien in het Zorgcentrum Ravestein, waar ik als vrijwilliger af en toe een praatje maak met de bewoners en bij tijd en wijle voorlees. Zo ook die keer toen ik, na later bleek, zijn moeder een verhaal voor zou lezen van haar (en mijn) favoriete schrijfster Maeve Binchy. Het kwam er die dag echter niet van omdat het gesprek al gauw over de gemeenteraadsverkiezingen ging en de rol van de burgemeester. Is het nu burgemeester of is het burgermoeder geen idee dit mag de docente Nederlands uitmaken? We waren het er snel over eens dat het een heel aardige vrouw is en Geldermalsen het met haar heeft getroffen maar hadden wel een verschil van mening over haar rol tijdens de verkiezingen? Volgens haar had ze tijdens de verkiezingen een bedenkelijke rol gespeeld en zich gemengd in de verkiezingscampagnes door openlijk partij te kiezen voor de zittende partijen en zich afgezet tegen de nieuwkomer Leefbaar Geldermalsen.
Ze vertelde ook dat dit op twee momenten gebeurde en legde mij uit waar de burgemeester de fout in ging en niet meer, zoals het hoorde, boven de partijen stond. Ze nam samen met het college “afstand” van de inhoud van een verkiezingskrantje met heel zinnige dingen die de burgers ter harte moesten nemen en ze bleef tegen beter weten in de Kieskompas propageren, als hulp om een keuze te maken, terwijl bekend was dat er één partij niet meedeed maar wel tegen hun wil in de Kieskompas waren opgenomen met door het Kieskompas verzonnen antwoorden. Dit viel wat haar betreft onder regelrecht kiezersbedrog.

Ik wilde het niet geloven en ben een beetje boos vertrokken zonder een woord te zeggen. Ik kon ons gesprek echter niet uit mijn hoofd zetten en ben diezelfde avond nog de papierbak ingedoken en heb het bewuste krantje gelezen, dat was niet mis. Na een bezoek aan de website PolitiekNederland.com zag ik ook dat zaken als privacy schendingen werden aangetoond en hoe beweringen van de gemeente aangaande een dreigende art 12 status voor de gemeente werden weerlegd. Hierdoor heb ik mijn beeld over de burgemeester en haar functioneren tijdens de verkiezingen wel enigszins bij moeten stellen. De volgende dag ben ik begonnen met het voorlezen uit “Vluchtige ontmoetingen” van Maeve Binchy.