asbest1Opnieuw duiken er verhalen op dat er asbest aangetroffen zou zijn in het stationsgebouw. De oorzaak van deze berichten zijn printjes die door een medewerker van NS in het gebouw op muren en deuren zijn geplakt. De mededeling dat het gaat om crocidoliet, in de volksmond blauw asbest genoemd, draagt niet bij om dit uit de publiciteit te houden en daarmee onrust te voorkomen.

Groot Geldermalsen doet al een aantal maanden onderzoek naar de situatie rond dit rijksmonument. We hebben hiervoor gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente , de Omgeving Dienst Rivierenland (ODR), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  en Ir. J.C. Ruland van het gelijknamige architectenbureau.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, bestuurlijk Geldermalsen heeft ernstig gefaald in controle van de werkzaamheden van de ODR en daarmee ons culturele erfgoed ernstige schade toegebracht. Ook heeft zij de burger in februari van dit jaar verkeerd voorgelicht door  te stellen dat er in het station geen asbest meer aanwezig zou zijn.

HET STATION GELDERMALSEN IS NIET ASBESTVRIJ!

Over de restauratie van het rijksmonument komen we later terug. In dit artikel beperken we ons tot de asbest.

Ons onderzoek aangaande het station starte 5 februari op het gemeentehuis toen we inzage kregen in de asbest2omgevingsvergunning. Hier bleek dat wij al via andere kanalen meer en actuelere informatie in ons bezit hadden. Een gesprek met medewerkers van de ODR enkele weken later leverde al meer op. Het had er echter alle schijn van dat de gemeente alleen geïnteresseerd was in de 16.000 euro aan leges en deze niet wilde uitgeven aan controle en handhaving van de verleende omgevingsvergunning. Dit werd ook bevestigd door medewerkers van de ODR. Zij vertelden dat er na verlening van de omgevingsvergunning er geen uren aan de controle en handhaving besteed mocht worden. Dat dit dramatische gevolgen heeft gehad voor het rijksmonument aan de Genteldijk nummer 5 zal voor iedereen duidelijk zijn.

Men ging er bij de gemeente blind van uit dat wat NS en Pro Rail hen vertelde juist was zonder enige verdere controle. Een andere verklaring voor de brief van februari  van B&W begin dit jaar kunnen wij niet vinden. Wij hebben samen met de ODR vastgesteld dat er een aantal onvolledige inspecties zijn geweest. Pas nadat wij vragen stelden heeft de ODR de informatie bij NS opgevraagd en gekregen.

De feiten in het kort op een rijtje:Plattegrond

  1. Februari 2015 toen de bief van B&W is verstuurd had de ODR enkel een asbestinventarisatie rapport conform SC-540 A (historisch en visueel onderzoek) in haar bezit waar niets mee is gedaan. Door de conclusies uit dit rapport was er een verplichting dit onderzoek te laten volgen door een asbestinventarisatie conform SC-540 B, destructief onderzoek op basis van gegevens uit het eerdere onderzoek.
  2. De ODR heeft hierna dit rapport alsnog ontvangen waaruit bleek dat alleen het hoofdgebouw was gecontroleerd met uitzondering van een viertal locaties. De aangetroffen asbest is volgens de regels verwijderd.
  3. Bij de renovatie van het toiletgebouw een aantal weken later is daarna ook asbest aangetroffen. De werkzaamheden zijn opgeschort en na opnieuw een inspectie SC-540 A+B is ook hier de gevonden asbest verwijderd.
  4. We hebben tot vandaag de dag dus nog steeds geen situatie waarbij we kunnen stellen dat het station Geldermalsen asbestvrij is. Sterker nog het publieke tumult is ontstaan door een nieuwe inspectie SC-540 A die deze maand is uitgevoerd waarbij dus crocidoliet of blauw asbest is aangetroffen. Het wachten is dus nu op de asbestinventarisatie conform SC-540 B met destructief onderzoek.

Het is allemaal zeer ernstig en een gevolg van een gebrek aan belangstelling van de kant van de gemeente Geldermalsen. Binnenkort komen wij met het verhaal welke schade het monument heeft opgelopen door mismanagement en een te groot vertrouwen in NS en Pro Rail.

Uiteraard hebben we onze conclusies voorgelegd aan R. van Meygaarden de wethouder met monumentenzorg in zijn portefeuille en als lid van het  algemeen bestuur  verantwoordelijk voor de ODR namens Geldermalsen.

We verwachten niet dat we een reactie zullen ontvangen aangezien we ons te kritisch opstellen en er niet voor schromen leugens aan de kaak te stellen.

Update 30 juli 2015:

We hebben toestemming gekregen om de brief van 9 februari 2015 (klik hier) gericht aan Dave van Hattem, de man met een bovengemiddelde belangstelling voor het spoor en stationsgebouwen, te publiceren. Dave is degene die voor ons begin dit jaar aanleiding was om nader onderzoek te doen naar de situatie op het station. Behalve de aantoonbare leugens in de brief wordt hier een betrokken burger gepiepeld en dit alleen om het geblunder van het gemeentelijke bestuur onder de tafel te houden.