We hebben een aantal dagen achter de rug waarin veel gesproken is over de plukgeheimen van Geldermalsen. Ook Ed Goosens van Dorpsbelangen wilde zich aan het begin van de raadsvergadering van 28 april j.l. laten gelden door een reactie van het college te vragen op het artikel. Deze werd vervolgens door de burgemeester gegeven. U kunt zelf kennis nemen van dit “één tweetje” tussen beide via deze link naar het geluidsverslag van de raadsvergadering.Logo_CMYK

De burgemeester deelt namens het college mee niet te reageren op de inhoud omdat dit aan de journalist zelf is. Zij constateert dat het “lijkt” dat er gelekt is uit geheime documenten. Zij heeft overleg gevoerd met de Officier van Justitie over de te nemen vervolgstappen en dat het gebruikelijk is dat er in deze gevallen aangifte en onderzoek wordt gedaan.De woorden van de burgemeester zijn uiterst correct en zorgvuldig gekozen met uitzondering dat men een vraagteken kan zetten bij de opmerking dat het aan de journalist is om op de inhoud van zijn artikel te reageren. Waarom hij dat zou doen is voor mij een raadsel?

Ed Goossens (hoe verrassend) nam genoegen met deze woorden en de belofte om op de hoogte gehouden te worden van het lekincident. Hij en de overige raadsleden zouden het College echter wel degelijk openbaar ter verantwoording moeten roepen over de inhoud van het artikel. Zij weten allen dat dit een exacte weergave is van de genoemde nota van het College. Door de openbaarmaking via Groot-Geldermalsen is er geen enkele reden meer om dit in besloten kring te doen. Het is dan ook aan de raad om te bepalen dat de geheimhouding overbodig is geworden en deze vervolgens op te heffen.

Het is de taak van de raad om het College te controleren of zij de aan haar gemandateerde taken naar behoren uitvoert. Wanneer en wie heeft het College een mandaat gegeven om te gaan ondernemen via de beheerstichting de Pluk. Een theater en een Grand Café te gaan exploiteren en daarbij het startkapitaal door de toekomstige bewoners te laten betalen. De raad zou eens om het bedrijfsplan voor deze activiteiten moeten vragen waaruit blijkt dat de extra investeringen in keukens en theater gerechtvaardigd zijn. Nu lijkt het erop dat men uit alle macht probeert eerder gedane uitgangspunten die niet doorgaan  probeert te verhullen. Lingefilm lijkt nu slechts een klant te zijn geworden van het theater in plaats van een huurder zoals we dit vorig jaar mochten aannemen van wethouder Wiendels.

Over de komende gang van zaken rond het lekken van de geheime informatie wordt ondertussen veel gespeculeerd. De situatie is als volgt:De burgemeester heeft aangegeven dat ze overleg heeft gehad met de Officier van Justitie. Dit is op zich niets bijzonders, dat heeft ze regelmatig. Ze heeft nog niet aangegeven of er ook daadwerkelijk aangifte wordt gedaan. Pas daarna beslist de OvJ of er daadwerkelijk een onderzoek uitgevoerd zal worden. Dit is de formele weg en zeer waarschijnlijk het pad dat zal worden gevolgd.

Of het ook werkelijk tot de vervolging van de klokkenluider zal komen is zeer onwaarschijnlijk. Men zal hem dan eerst moeten vinden en vervolgens met bewijs van zijn schuld moeten komen. Wanneer de klokkenluider geen wroeging krijgt en zich stil houdt kan ik u verzekeren dat dit een schier onmogelijk opgave is.

Wij zijn verheugd over de vele steunbetuigingen maar hebben met plezier de door sommige van u gedane waarschuwingen gelezen. Telefoons zouden worden afgeluisterd en Justitie zou de journalist mogelijk gijzelen om hem te dwingen de identiteit van het lek bekend te maken. Maakt u zich vooral niet ongerust. In 2006 heeft een Rechter Commissaris in Den Haag voor het laatst twee Telegraaf-journalisten in gijzeling laten nemen en laten afvoeren naar de gevangenis in Scheveningen. Zij weigerden de bron te onthullen die hen staatsgeheime dossiers van de inlichtingendienst AIVD had geleverd.  Dit is vaker gebeurd maar ondertussen zijn er meerdere rechterlijke uitspraken ook door het Europese Hof dat dit onrechtmatig is. Ik denk ook niet dat iemand mijn telefoon gaat afluisteren maar als dit zo is zal men er niet veel wijzer van worden. Ik denk dat we hier weinig meer van zullen horen en men dit op het gemeentehuis zelf het liefst snel wil vergeten. Wij van Groot Geldermalsen zijn al weer bezig met het volgende onderzoek en dit beloofd een groter schandaal over de gemeentelijke bedrijfsvoering te worden dan de Pluk.

Blijf op de hoogte en abonneer u gratis op de nieuwe artikelen, abonneer u hier gratis door achterlating van uw e-mailadres.