StationLintjes29 juli, 2015 meldden wij hier dat er opnieuw verhalen op waren gedoken dat er asbest aangetroffen zou zijn in het
stationsgebouw. Dit naar aanleiding van de plakkaten die door een medewerker van NS waren opgehangen. Toen we navraag deden bij NS  kregen we te horen dat de stickers op een aantal plekken waren weggehaald omdat deze verkeerd waren aangebracht.  Op de plekken waar asbest vermoed werd dan wel men wist dat er zat waren de stickers vervangen door nieuwe stickers. In ieder geval kon men de stickers vanaf dat moment van buiten niet meer zien.  Men wist ons ook te vertellen dat de onderzoeken naar asbest al enkele jaren geleden waren uitgevoerd. Het is volgens NS zo dat er pas wordt gesaneerd wanneer de werkzaamheden starten. Tot die tijd dienen er voor de aannemer waarschuwingen te hangen dat er asbest aanwezig is. Zolang er niets gebeurd met de asbest, kan er gewoon gewerkt worden en is er volgens NS geen direct gevaar. Het gebouw is niet toegankelijk voor publiek en de mededelingen zijn er dan ook voor de mensen die werken in het gebouw. Waarom dit dan nu pas gebeurt en niet na de constatering van de asbest in 2013 blijft een raadsel.

Naast de stickers kregen we die week ook een aantal pagina’s van Dave van Hattem uit Beesd, een man met een bovengemiddelde belangstelling voor het spoor en haar stations. De vorige keer hebben we al een tekening uit dit rapport gepubliceerd.

nieuwe plakaatHet gedeeltelijke rapport blijkt echter een vervalsing van een rapport uit 2013 te zijn. Het is zodanig aangepast dat het lijkt of het in juli 2015 is opgesteld. Dit is vast komen te staan toen we de opsteller van beide rapporten benaderde op zijn vakantieadres in Portugal en hij dit bevestigde.  Daarna heeft ook NS aangegeven dat de tekening uit het rapport van de laatste inspectie van 2013 komt. Het rapport is volgens Dave echter afkomstig van Peter Slangen van NS. Toen we de heer Slangen vroegen naar de beweegredenen om vervalste informatie te verspreiden was het antwoord dat we contact op moesten nemen met de afdeling communicatie. Omdat we eerder via de mail niet veel wijzer werden van deze afdeling hebben we de vraag, “waarom NS het nodig vindt om (aantoonbaar) valse informatie te versturen”, voorgelegd aan Ineke van Gent regiodirecteur van NS stations. In een korte en weinig verheffende reactie liet zij ons weten deze mening niet te delen.

Iedereen mag nu zijn eigen conclusies trekken. Eén van beide partijen neemt het niet zo nauw met de waarheid. Wanneer we zouden vermoeden dat dit Dave zou zijn hadden we het bovenstaande niet gepubliceerd.

Wanneer we het mis hebben nemen we aan dat NS hierop actie onderneemt die verder gaat dan de mededeling dat men onze mening niet deelt.

Wat ons betreft mag iedereen zijn eigen oordeel vellen.

De onderliggende documenten:

Het  via het mailaccount van de heer Slangen verkregen vervalste document aangaande asbest in het station Geldermalsen. (De mail is in het bezit van Dave van Hattem.)

Het inspectierapport uit 2013 waaruit het vervalste document is samengesteld.