20150308Hoe kan het toch bestaan dat er plannen worden gesmeed bij de Gemeente en inloopavonden worden gehouden over het aanpassen van de verkeerssituatie in de kern van het dorp Enspijk, terwijl niemand daarom gevraagd heeft c.q. last van heeft! Hoe komt zoiets in de wereld?
Bij navraag in het dorp wil niemand afwijken van de huidige situatie. Er wordt gesproken over het duurzaam en veilig inrichten van de huidige kruisingen om de schoolgaande kinderen van de Minzerie veilig naar school te laten gaan. Waar praten we over? De Minzerie telt 19 leerlingen, waarvan een deel buitenschoolse opvang betreft en niet met de fiets komen. Hoeveel leerlingen komen er met de fiets?
Daarbij komt dat het om 08.30 uur niet druk is en om zeer weinig auto’s gaat. Vergelijk dit eens met de situatie bij de Lingeborgh en het aantal fietsende kinderen?! De auto’s die er in Enspijk rijden zijn haast hebbende ouders die hun kind naar school brengen.
Er gebeurt nu nooit iets! Wordt het veiliger als verkeer naar Deil een haakse hoek naar rechts moet maken? Kunnen vrachtauto’s deze bocht wel maken? We hebben al zoveel regels, we leven in een dorp en niet in ‘s-Hertogenbosch! Het dorp wordt er zeker niet mooier op. Ooit 60 jaar geleden is er een dodelijk ongeluk betreurt, maar toen reden ze nog met paard en wagen.
Dan nog een ander zogenaamd probleem: het waterafvoerprobleem. De Gemeente schrijft dat er binnen het dorp Enspijk een waterafvoerprobleem speelt. Onder de parkeerlocatie voor vrachtwagen in de Molenkampsstraat ligt een betonnen buis. Deze buis is in slechte staat en laat nog maar zeer beperkt water door. Op de locatie van de vrachtwagenparkeerplaats wil men een watergang graven. Dit betekent dat de vrachtwagenparkeerplaats komt te vervallen. Wel is rekening gehouden met een zestal parkeervakken voor het aldaar gelegen café.
Ook weer bij navraag in het dorp blijkt, dat niemand daar ooit water heeft zien staan. Er is geen sprake van wateroverlast. Waaraan ligt het afschaffen van de vrachtwagenparkeerplaats ten grondslag? Is dit wellicht omdat er indertijd toezeggingen zijn gedaan aan één persoon, dat op den duur de vrachtwagenparkeerplaats zou vervallen?! Of een actie van een overactieve ambtenaar?!
Ook hier weer. Iedereen in Enspijk wil dat de vrachtwagenparkeerplaats blijft bestaan. Sinds jaar en dag parkeren hier de chauffeurs uit Enspijk hun wagen. Niemand heeft daar last van. Het is hetzelfde als kijken naar koeien: iedereen vindt dat mooi. Ook het kijken naar de vrachtwagens m.n. door kinderen. Een leermoment! Bovendien is de parkeerplaats zeer nuttig bij trouwdiensten, rouwdiensten, dorpsmarkt en fietsende toeristen, die hier dan hun auto kunnen parkeren.
Zou het niet handiger zijn als eerst eens geïnformeerd wordt naar draagvlak in het dorp en kan wellicht het geld beter besteed worden dan aan onnodige zaken? Wat is de meerwaarde van dit soort investeringen? Tevens zou een gedegen onderzoek vooraf beter werken om te komen tot een besluit van wel of niet nuttig, dan te luisteren naar één of enkele individuen!