Naadje

De laatste maanden waren op zijn minst opmerkelijk te noemen. Een raadslid dat bekende per ongeluk gelekt te hebben en vervolgens met een beschuldigende vinger naar de boodschapper wijst die haar vertrouwen geschonden zou hebben. Voor wat betreft dit raadslid wil ik het hierbij laten, dommer dan dit vind je ze niet. Naadje heeft al lang geleden geleerd dat je moet kijken naar welk en wier belang er gediend word. Het zou om het zakelijke of het algemeen belang moeten gaan maar dat is zelden het geval. Echt duidelijk wordt alles pas wanneer je kijkt naar de persoonlijke belangen die altijd een rol spelen. Vanuit de kant van de gemeente kun je stellen dat de aandacht afgeleid diende te worden van de inhoud van het artikel en er een schuldige voor het lekken van geheime informatie gevonden moest worden. Toegegeven, we kunnen gerust stellen dat dit tot nu toe aardig is gelukt, maar wiens belang is hiermee nu gediend?Naar mijn mening heeft burgemeester de Vries het raadslid voor haar karretje gespannen en misbruikt om haar persoonlijke belangen veilig te stellen. Zij had immers toegezegd het lek te dichten en de raad op de hoogte te houden van haar vorderingen.

Om te beginnen heeft niemand het publiekelijk meer gehad over de bedenkelijke opsomming van het meerwerk van de Pluk en de financiering van bijvoorbeeld de keuken van het grand café en het filmtheater van de Pluk. Nog niemand is gevallen over de fouten die door de wethouder van Meygaarden zijn gemaakt bij verspreiden en vaststellen van de geheimhouding van het document. Niemand heeft het over de bedenkelijke rol die de burgemeester heeft gespeeld bij het afdwingen van een bekentenis van een raadslid onder de bedreiging van een aangifte met strafrechtelijke vervolging als mogelijk gevolg. Het betrokken raadslid blijkt ook nog hoogst waarschijnlijk niet de bron van het artikel te zijn.

Is er iemand die gelooft dat de burgemeester aangifte zou hebben gedaan? Ik zeker niet, deze had om verschillende redenen geen schijn van kans gehad. Waarom deed ze dit dan niet toen bekend werd dat er niet één- maar tweemaal geheime informatie was gedeeld waaruit duidelijk bleek dat er van een ongelukje geen sprake is. Toen hier om werd gevraagd gaf zij te kennen dat ze bang was dat ze voor een karretje gespannen werd. Vergis u niet we hebben een ambitieuze dame aan het roer staan in de gemeente Geldermalsen. De instandhouding van haar sympathieke en goedlachse reputatie, die ze zorgvuldig met de hulp van haar spindokter en zijn lijfknecht bij de pers heeft opgebouwd, lijken steeds vaker haar eerste prioriteit te worden.

Zo gaan bijvoorbeeld persberichten over bezoeken aan jubilarissen en bruidsparen gepaard met het verzoek om de verslaggever vooral een camera mee te laten nemen. Zo’n bezoek schijnt voor de burgemeester wel zinvol te moeten zijn en bij te dragen aan de genoemde beeldvorming. Let op mijn woorden eerst zal Geldermalsen groeien onder haar leiding door fusies met andere gemeenten en daarmee het gewicht van haar functie en het daarbij behorende salaris. Daarna zal de focus op een volgende stap in haar carrière pad worden gezet.

Het is duidelijk dat college en de burgemeester geen negatieve berichten uit het gemeentehuis wensen die hun (persoonlijke) belangen in de weg staan. Men schroomt er niet voor ondanks de wet openbaarheid van bestuur alle risico’s het stempel geheim op te drukken en daarmee de weinige kritische raadsleden vleugellam te maken. Zelfs de uitkomsten van overlegorganen zoals de GREX worden als geheim bestempeld terwijl hier geen wettelijke basis voor is. Wanneer een burger zich eens laat horen wordt deze doodgezwegen, gedemoniseerd en zelfs als leugenaar geportretteerd.

De afgelopen twee jaar dat ik de besognes van dit gemeentebestuur volg is voor mij duidelijk dat hun huis is opgetrokken uit glas en nu gooien burgemeester de Vries en wethouder van Meygaarden met stenen.

Ik had beiden toch hoger ingeschat.